Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật Lý 11

Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật Lý 11 trường THPT An Đông thành phố Hồ Chí Minh năm học 2016 – 2017.

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề).

Hình thức thi Tự luận. Có đáp án.

Câu 1 (1,5 điểm):

a) Tụ điện là gì?

b) Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng gì của nó?

c) Viết công thức định nghĩa điện dung của tụ điện.

Câu 2 (2 điểm):

a) Phát biểu và viết công thức của định luật Fa-ra-đây thứ nhất. Nêu rõ tên gọi, đơn vị của các đại lượng trong công thức.

b) Nối hai cực của một nguồn điện không đổi với hai điện cực của bình đện phân chứa dung dịch CuSO4 có hai điện cực là bạc (Ag) và đồng (Cu). Phải đặt cực dương của nguồn điện vào điện cực nào để trong bình điện phân này xảy ra hiện tượng dương cực tan?

Câu 3 (1,5 điểm):.

a) Điện trở của vật liệu siêu dẫn có đặc điểm gì?

b) Hai loại hạt tải điện trong chất bán dẫn là gì? Điện trở suất của chất bán dẫn tinh khiết tăng hay giảm khi nhiệt độ tăng?

Câu 4 (1 điểm):

a) Cặp nhiệt điện là gì?

b) Khi nhúng một đầu của cặp nhiệt điện vào nước đá đang tan, đầu còn lại vào nước sôi thì suất điện động của cặp nhiệt điện là 0,86 mV. Tính hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện này.

Câu 5 (3 điểm):

Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động E =12 V, điện trở trong r = 2 Ω; các điện trở có giá trị lần lượt là R1= 4 Ω, R= 3 Ω là bình điện phân có xảy ra hiện tượng dương cực tan, R= R= 3 Ω, ampe kế có điện trở bằng 0

a) Tìm số chỉ của ampe kế.

b) Sau 20 phút, khối lượng kim loại bám vào catôt của bình điện phân bằng bao nhiêu gam? Biết đương lượng điện hóa của kim loại làm anôt là 3,3.10-4 (g/C).

c) Nếu mắc thêm một tụ điện có điện dung 5 mF vào 2 điểm A, B thì điện tích của tụ điện là bao nhiêu?

Câu 6 (1 điểm):Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động
E =12 V, điện trở trong r = 2 W; các điện trở có giá trị lần lượt là
R1= 4 W, R= 3 W là bình điện phân có xảy ra hiện tượng dương cực tan, R= R= 3 W, ampe kế có điện trở bằng 0.

a) Tìm số chỉ của ampe kế.

b) Sau 20 phút, khối lượng kim loại bám vào catôt của bình điện phân bằng bao nhiêu gam? Biết đương lượng điện hóa của kim loại làm anôt là 3,3.10-4 (g/C).

c) Nếu mắc thêm một tụ điện có điện dung 5 mF vào 2 điểm A, B thì điện tích của tụ điện là bao nhiêu?

Tấm kim loại phẳng có diện tích 14,5 cm2 được mạ đều niken ở một bề mặt của nó bằng phương pháp điện phân. Sau thời gian điện phân 32 phút 10 giây , bề dày lớp niken là 0,18 mm. Niken có khối lượng riêng D = 8900 kg/m3, khối lượng mol nguyên tử là 58 g/mol và hóa trị 2. Số Fa-ra-đây F= 96500 C/mol.

Tìm cường độ dòng điện qua bình điện phân.


Đáp án Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật Lý 11 trường THPT An Đông 2016 – 2017:

Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật Lý 11 trường THPT An Đông 2016 - 2017-2

Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật Lý 11 trường THPT An Đông 2016 - 2017-3

Bài trướcCơ hội vào đại học bằng học bạ lớp 12
Bài tiếp theoBảo vệ: Học Online Khối 10