Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật Lý 10 trường THPT An Đông thành phố Hồ Chí Minh năm học 2016 – 2017.

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề).

Hình thức thi Tự luận. Có đáp án.

Câu 1 (1,5 điểm):

a) Nêu đặc điểm về độ lớn của lực ma sát trượt.

b) Viết công thức tính độ lớn lực ma sát trượt.

Câu 2 (2,5 điểm):

a) Phát biểu và viết công thức của định luật vạn vật hấp dẫn. Nêu rõ tên gọi và đơn vị các đại lượng.

b) Viết công thức tính gia tốc rơi tự do của một vật tại mặt đất (gọi là g) và tại độ cao h (gọi là gh).

Áp dụng: Tại một điểm A ở gần bề mặt Trái Đất có gia tốc rơi tự do là 9,8 m/s2.  Tại điểm B cách A (theo phương thẳng đứng) đoạn h có gia tốc rơi tự do là 0,6125 m/s2. Bán kính Trái Đất tại A là 6380 km. Tìm h.

Câu 3 (1 điểm): Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực F1→ , F2→ như hình vẽ.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật Lý 10 trường THPT An Đông 2016 - 2017-1

Hãy vẽ lại hình này vào giấy làm bài và:

a) Vẽ hợp lực F→12 của hai lực F1→ , F2→ .

b) Vẽ thêm lực F3→ để hệ ba lực F1→ , F2→ , F3→ là hệ ba lực cân bằng.

Câu 4 (1 điểm):

Một lò xo có chiều dài tự nhiên ℓo = 30 cm và có độ cứng k. Giữ cố định một đầu và tác dụng vào đầu kia một lực có độ lớn 6 N để nén lò xo thì chiều dài của lò xo là 25 cm. Tìm k.

Câu 5 (1,5 điểm):

Một quả bóng được ném ngang với tốc độ 72 km/h. Quả bóng rơi xuống đất sau 3 giây. Bỏ qua lực cản của không khí và lấy g = 10 m/s2.

a) Tìm độ cao của nơi ném và tầm ném xa của quả bóng.

b) Tìm tốc độ của quả bóng ngay khi chạm đất.

Câu 6 (2,5 điểm):

Trên một mặt sàn nằm ngang rất dài, người ta đẩy một vật có dạng hình hộp, có khối lượng m = 80 kg bằng một lực có độ lớn 150 N theo phương nằm ngang. Sau 4 s kể từ lúc vật bắt đầu chuyển động vật đạt vận tốc 18 km/h. Chọn chiều dương cùng chiều chuyển động. Lấy g = 10 m/s2.

a) Tính gia tốc của vật.

b) Tìm hệ số ma sát giữa vật m và mặt sàn (không đổi trên toàn bộ quãng đường vật chuyển động).

c) Ngay tại thời điểm vận tốc của vật đạt giá trị 18 km/h người ta ngừng đẩy. Tìm thời gian vật đi thêm trước khi dừng lại.


Đáp án Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật Lý 10 trường THPT An Đông 2016 – 2017:

Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật Lý 10 trường THPT An Đông 2016 - 2017-2

Bài trướcSiêu trí tuệ Việt Nguyễn Thục Nữ gợi ý cách ghi nhớ 1.000 cuốn sách
Bài tiếp theoĐề kiểm tra học kì 1 môn Vật Lý 11